مددکاری

مددکاری

 ما به  تخصص شما در زمینه های زیر نیازمند یم:

     * مددکاری 

     * مشاوره های تخصصی ( آموزشی - روانشناسی - روانپزشکی -  پزشکی - حقوقی - کار و کار یابی ... )

     * آموزش های تخصصی به منظور ارتقاء سطح فرهنگی ، هنری و علمی مددجویان  از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی  

     * تدریس آموزش های فنی و حرفه ای برای مادران و فرزندان

     * کلیه کمک های مادی و معنوی شما عزیزان را در بخش های حمایتی به نفع  مددجویان از قبیل کمک به توانمندی خانواده های تحت پوشش این خیریه پذیرا میباشیم .