آشنایی با کانون 

     کانون خیریه کار آفرینان مهر  سازمانی است غیر دولتی ؛ غیر سیاسی ؛ مردم نهاد (NGO) و  غیر انتفاعی که با همت عالی و خدا پسندانه گروهی از بانوان نیکوکار در سال ۱۳۷۸ به ثبت رسیده است. این سازمان با هدف حفظ و ارتقاء عزت نفس زنان سرپرست خانوار به آموزش در راستای ایجاد زمینه اشتغال به منظور فقر زدائی و در نتیجه توانمند سازی این قشر میپردازد.

      کانون خیریه کار آفرینان مهر   با نظارت اعضاءهیئت امناء و هیئت مدیره اداره می شود.

تکیه گاه معنوی . لطف و برکت الهی و تکیه گاه مالی این خیریه  مشارکت انسان دوستانهُ نیکوکاران و همچنین درآمد حاصل از برگزاری نمایشگاه ها و بازارچه های خیریه است.  

مشارکت های مردمی

کانون خیریه کارآفرینان مهر آماده جذب کمک های شما مردم نیکو کار در حوزه های زیر می باشد

ارتباط با ما

نشانی دفتر مرکزی: تهران - میدان توحید - خیابان نصرت غربی - خیابان خوش شمالی - کوچه جاویدپور - پلاک 2

تلفن: 66917169 - 66921193

نمابر: 66917170
 E- MAIL: karmehrmd@yahoo.com 

www.mehrcharity.org

instagram.com/mehr.charityofficial

mehr.ngoapp.irتداوم فعالیت های ما در تقویت و بسط تمامی اقدامات مرهون مشارکت وحضور شما می باشد، چرا که هر ارتباط برای ما بخشی از یک سرمایه اجتماعی است.
همواره چشم به راهتان در  حمایت های مالی و معنوی، مشاوره ای، درمانی، آموزشی، مسکن، همیاری در روستاها و...هستیم
.

با ما هم قدم شوید!

پرداخت کمک های نقدی آنلاین

 به لطف و با پشتوانه الهی ، تمامی نیکوکاران فعال در این خیریه، به صورت خیریه ای، مشارکت نموده و کلیه وجوهات عیناَ  بنابر نیت بانی صرف میگردد.

پیام شما با موفقیت ارسال گردید.
ارسال پیام شما ناموفق بوده است، مجددا تلاش کنید.

اخبـار و رویدادها