اشتغال

اشتغال

توانمند سازی و ایجاد زمینه اشتغال ازاهداف اساسی کانون محسوب میگردد، از این جهت درسابقه کاری کانون، موضوع " آموزش، توانمندسازی و اشتغال " افراد تحت پوشش در سر لوحه فعالیتها قرار داشته است که نمونه بارز آن :

  * ایجاد کارگاه مواد غذایی ، صنایع دستی و خیاطی
  *  تاسیس و راه اندازی آموزشگاه فنی و حرفه ای
  * مشارکت و حمایت مالی در تشکیل تعاونی زنان در شهر و روستاهای منتخب 
  * حمایت مالی از تعاونی های زنان روستاهای نمونه و اعضای خانواده برای خرید ابزار کار و ترویج صنایع-کوچک خانگی و خانوادگی 
  * سفارش کار در منزل و ایجاد بازار فروش برای تولیدات خانگی مادرانی که حضورشا ن در منزل الزامی است
  * اعطای وام قرض الحسنه اشتغال به دانشجویان مستعد

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به کانون خیریه کارآفرینان مهر است