حمایت مالی

پذیرای مشارکت مالی شما نیکوکاران در زمینه اجرایی زیر هستیم: 

   ایجاد اشتغال در شهر و روستا                                   مسکن محرومان اعم از خرید ، ودیعه ، تعمیرو.....

 *   بورسیه تحصیلی فرزندان و مادران                           *   طرح ها و پروژه های اجرایی  اشتغالزا

  *    بیمه و بورسیه حمایتی زنان از کار افتاده                 *   وجوهات شرعی( صدقات ، فطریه ، کفاره .......)

*   مدرسه سازی                                                       *   سبد مواد غذایی  در ماه مبارک رمضان و عید نوروز 

*   درمان                                                                 *   بیمه بازنشستگی مادران 

*   لوازم زندگی ( سیسمونی - جهیزیه و .....)                   *   بیمه سرمایه گذاری فرزندان