بهداشت و درمان

بهداشت و درمان

از آنجا که سلامت جسم و روان افراد ، زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد،  مقرر شد برای هریک از افراد تحت        پوشش، پرونده پزشکی تشکیل گردد تا :

*  تشکیل پرونده سلامت برای خانواده های تحت پوشش                                                                     

 بیماران بصورت دوره‌ای با مشارکت پزشکان، روانپزشکان وپرستاران نیکوکار در محل خیریه مورد معاینه قرار گیرند

جهت تکمیلِ درمان به پزشکان متخصص، دندانپزشکان، مراکز بهداشتی و درمانی، آزمایشگاهی تصویر برداری و         مراکز ترک اعتیاد داوطلب ( آزاد و خیریه ای) معرفی شوند

 حضور هفتگی متخصصین و پزشکان در خیریه جهت آموزش و مشاورهء درمانِ مادران و فرزندان 

 حضور مادران درجلسات آموزشی- بهداشتی توسط مسئولین نیکوکار

* تشکیل دپارتمان مشاوره و روانشناسی در محل خیریه