درباره ما

آشنایی با ما

  ''  کانون خیریه‌  کارآفرینان مهر''، سازمانی است غیر دولتی، غیر سیاسی،  مردم نهاد (NGO و غیر انتفاعی که با همت عالی و خداپسندانه گروهی از بانوان ِنیکوکار در سال 1378 به ثبت رسیده است. 

این سازمان با هدف حفظ و ارتقاء عزت نفس'' زنان سرپرست خانوار'' به آموزش در راستای ایجاد زمینه اشتغال به منظور فقرزدائی و در نتیجه توانمندسازیِ این قشر می پردازد.

'' کانون خیریه‌  کارآفرینان مهر''، با نظارت اعضاء هیئت امناء و هیئت مدیره اداره می شود. 

اعضاء هیئت مدیره شامل ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل است .

اعضاء هیئت امناء عالی ترین مرجع تصمیم گیری و اعضای هیئت مدیره ، بالاترین مرجع اجرایی در خیریه محسوب میشوند .

مدیر عامل ، مسئول و مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.

تکیه گاه معنوی، لطف و برکت الهی و تکیه گاه مالی این خیریه، مشارکت انسان‌  دوستانهء نیکوکاران و همچنین درآمد حاصل از برگزاری نمایشگاهها و بازارچه های خیریه است.

فعالیتهای کانون توسط بخش های زیر انجام می شود:

   *  مددکاری          *  آموزش       *  توانمندسازی و اشتغال          *  روابط عمومی

   *  خدمات فرهنکی و رفاهی در شهر و روستا           *  امور مالی   


 به لطف و با پشتوانه الهی ، تمامی نیکوکاران فعال در این خیریه، به صورت خیریه ای، مشارکت نموده و کلیه وجوهات عیناَ  بنابر نیت بانی صرف میگردد.

یاد و خاطره نیکودلانی که درادامه مسیر، به دعوت حق لبیک گفته و جهان فانی را بدرود گفته اند، زنده است و گرامی.


درود ملائک و دعای خیر محرومان بدرقه ی راهشان باد.