آشنایی با کانون 

     کانون خیریه کار آفرینان مهر  سازمانی است غیر دولتی ؛ غیر سیاسی ؛ مردم نهاد (NGO) و  غیر انتفاعی که با همت عالی و خدا پسندانه گروهی از بانوان نیکوکار در سال ۱۳۷۸ به ثبت رسیده است. این سازمان با هدف حفظ و ارتقاء عزت نفس زنان سرپرست خانوار به آموزش در راستای ایجاد زمینه اشتغال به منظور فقر زدائی و در نتیجه توانمند سازی این قشر میپردازد.

      کانون خیریه کار آفرینان مهر   با نظارت اعضاءهیئت امناء و هیئت مدیره اداره می شود.

تکیه گاه معنوی . لطف و برکت الهی و تکیه گاه مالی این خیریه  مشارکت انسان دوستانهُ نیکوکاران و همچنین درآمد حاصل از برگزاری نمایشگاه ها و بازارچه های خیریه است.