ارتباط با ما

نشانی دفتر مرکزی: تهران - میدان توحید - خیابان نصرت غربی - خیابان خوش شمالی - کوچه جاویدپور - پلاک 2

تلفن: 66917169 - 66921193

نمابر: 66917170
 E- MAIL: karmehrmd@yahoo.com 

www.mehrcharity.org

instagram.com/mehr.charityofficial

mehr.ngoapp.irتداوم فعالیت های ما در تقویت و بسط تمامی اقدامات مرهون مشارکت وحضور شما می باشد، چرا که هر ارتباط برای ما بخشی از یک سرمایه اجتماعی است.
همواره چشم به راهتان در  حمایت های مالی و معنوی، مشاوره ای، درمانی، آموزشی، مسکن، همیاری در روستاها و...هستیم
.

با ما هم قدم شوید!

پرداخت کمک های نقدی آنلاین

 به لطف و با پشتوانه الهی ، تمامی نیکوکاران فعال در این خیریه، به صورت خیریه ای، مشارکت نموده و کلیه وجوهات عیناَ  بنابر نیت بانی صرف میگردد.

پیام شما با موفقیت ارسال گردید.
ارسال پیام شما ناموفق بوده است، مجددا تلاش کنید.