ارتباط با ما

نشانی دفتر مرکزی: تهران، میدان توحید ، خیابان نصرت غربی،خیابان خوش شمالی ، کوچه جاوید پور،پلاک 2  

تلفن : 66921193-66917169  

نمابر : ۶۶۹۱۷۱۷۰  
 
E-MAIL : info@mehrcharity.org

www.mehrcharity.org

instagram.com/mehrcharityofficial

https://mehr.ngoapp.ir

info@mehrcharity.com  


تداوم فعالیت های ما در تقویت و بسط تمامی اقدامات مرهون مشارکت وحضور شما می باشد، چرا که هر ارتباط برای ما بخشی از یک سرمایه اجتماعی است.
همواره چشم به راهتان در  حمایت های مالی و معنوی، مشاوره ای، درمانی، آموزشی، مسکن، همیاری در روستاها و...هستیم
.

با ما هم قدم شوید!

پرداخت کمک های نقدی آنلاین

 به لطف و با پشتوانه الهی ، تمامی نیکوکاران فعال در این خیریه، به صورت خیریه ای، مشارکت نموده و کلیه وجوهات عیناَ  بنابر نیت بانی صرف میگردد.

پیام شما با موفقیت ارسال گردید.
ارسال پیام شما ناموفق بوده است، مجددا تلاش کنید.