سیل و بحرانشهفته هاست كه آسمان ميگريد و زمين از رويش باز ايستاده، بهارِ ايرانم گل آلود شده و هستي ِهموطنانم را سيلاب برده،  تنِ زمين از هجمهء سيلي هاي خانمان براندازِ سيل خسته و نا آرام شده و دگر جايي براي به آغوش كشيدن و سكني دادن به سيل زدگان ندارد ...ديگر زميني نمانده ...آنچه بجاي مانده دلهاي غمين است و چهرهء اشكبار عزيزاني كه آه ندارند تا با ناله سودا كنند و... آواره اند.  

همره هميشه يار، اگر نميتوانيم سقف آرامش سيلزدگان هموطن باشيم  با همدلي و اهداي کمک های نقدی شما از آسيب فزونترشان بكاهيم

شماره کارت بانک سامان :   ۰۷۵۰-۰۳۰۸-۸۶۱۰-۶۲۱۹

شماره شبای بانک سامان:  IR530560082404000245016001  

شماره کارت بانک تجارت :  ۳۶۶۰-۰۰۵۰-۸۳۷۰-۵۸۵۹

شبای بانک تجارت :          IR۳۳۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۳۴۲۵۶۰۰

لطفاً بعد از واریز ما را از نیت خود مطلع فرمایید.

شماره تماس جهت هر گونه هماهنگی به منظور کمک رسانی به عزیزان سیل زده :۰۹۳۸۷۰۲۳۲۹با سپاس از وسعت مهرتان

كانون خيريه كارآفرينان مهر

مشاهده منبع

24 فروردین 1398 - 10:24

نظرات کاربران

امتیاز کل

در حال حاضر نظری ثبت نشده است

ثبت نظر

امتیاز شما